Årets joleturné har fått namnet


"JOL".


Eg har i år lyst til å invitere deg med

inn i mi jol. For me har alle sterke

minner knytt til jola. Og me har tradisjonar og forventningar til kva

som må vere med oss inn i denne høgtida for at det skal vere jol.


Med årets JOLekonsertar ynskjer eg

ilag med musikarane mine å by deg

på mine favorittar frå albumet

"Snøen laver ned", samt tradisjonelle, kjende og kjære, men kanskje også

heilt nye og ennå ukjende jolesongar.

Vi vonar vår konsert kan gje deg eit

lite pusterom og tid til ettertanke i

den ellers travle førjulstida.


Varmt velkomen skal du vere!

God Jol!


BOOKING


kimrysstad@gmail.com